YHS_1091

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal aan zaken. De belangrijkste taak van de oudervereniging is het organiseren van leuke activiteiten met geld van de vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging helpt ook mee met activiteiten die vanuit school georganiseerd worden of denkt mee over de aanschaf van bepaalde middelen voor de leerlingen. Denk hierbij aan een nieuw sporttenue dat gebruikt kan worden tijdens een sporttoernooi.

Momenteel bestaat de oudervereniging uit 10 enthousiaste ouders van leerlingen uit verschillende klassen, 6 dames en 4 heren zijn hierin vertegenwoordigd. Er is een voorzitter, secretaris en penningmeester.

De oudervereniging houdt een aantal keer per jaar vergaderingen waarin de verschillende onderwerpen en thema’s aan bod komen. Hierin worden ook taken verdeeld en werkgroepjes gemaakt om de activiteiten zo goed mogelijk te kunnen organiseren. Het afstemmen en overleg met school, vindt plaats met juf Mandy. Zij is ook bij alle vergaderingen aanwezig.

Afhankelijk van de activiteit doen we dit samen met leerkrachten van school.

Alles wat de oudervereniging doet en organiseert, komt volledig ten goede aan de leerlingen van de school!

Activiteiten waar de oudervereniging bij helpt of (mede) organiseert:

- Schoolfoto’s;

- Kinderboekenweek;

- Nationaal schoolontbijt;

- Sinterklaas;

- Kerstviering;

- Valentijn disco;

- Lenteontbijt;

- Koningsspelen;

- Avond4daagse;

- Schoolreisje;

- Luizen pluizen;

- De musical van groep 8 en eventuele andere activiteiten.

De oudervereniging kan dit niet allemaal alleen, dus er zijn ook hulpouders die geregeld hun steentje bijdragen op momenten dat het nodig is.

Met vriendelijke groet, Oudervereniging IKC De Gaerde

Team oudervereniging