IMG_9016

Samen met ouders

The Leader in Me en de opvoeding thuis hebben een nauwe relatie met elkaar. De zeven gewoonten worden voor ieder kind onderdeel van het dagelijks leven de kinderen gaan zich er naar gedragen; ontdekken wie je bent en het beste uit jezelf halen met respect voor anderen en je omgeving. Door deze gewoonten overal toe te passen werken ze effectief en succesvol.

Wij vinden het belangrijk, dat de ouders zoveel mogelijk betrokken worden bij het reilen en zeilen van de school. De meeste ouders zullen regelmatig met hun kind over school praten en het kind stimuleren om zijn best te doen en eventueel hulp bieden bij schoolwerk. Het is voor alle betrokkenen prettig en stimulerend als de relatie tussen school en thuis optimaal verloopt. Goed lopende zaken vasthouden en problemen gezamenlijk oplossen zijn dan ook uitgangspunten.

Contact met leerkracht

Een goed contact tussen leerkracht en ouder vinden wij erg belangrijk. Schroom niet om vragen te stellen of om even iets te vertellen. Wanneer je, na schooltijd, een gesprek met de leerkracht wilt, kun je het beste een afspraak maken. In ieder geval zijn er twee vaste momenten waarop je over de voortgang van je kind met de groepsleerkracht kunt spreken. Dit gebeurt naar aanleiding van het door de leerkracht ingevulde verslag.

Ouderhulp

Onze school is in de gelukkige omstandigheid, dat met grote regelmaat vele ouders bereid zijn om hulp te bieden op school. Sommigen doen dat op vaste tijden, anderen helpen incidenteel. Ouders helpen o.a. bij het technisch en begrijpend lezen, de bibliotheek, de overblijf, uitstapjes, techniek, enz.