IMG_8957

Groei

Op IKC De Gaerde werken we vanuit een bijzondere pedagogische lijn om tot volle bloei en groei te komen. We noemen deze lijn ook wel ‘The leader in Me’. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert en ontwikkelt zich beter. We investeren dan ook in een fijne en veilige omgeving waar iedereen - leerkrachten, kinderen én ouders - zich thuis voelt. Samenwerken, leren van en met elkaar en plezier maken horen bij het onderwijs op onze school.

The Leader in Me

‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn, die kinderen zeven gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen.

Wij willen dat onze leerlingen vanuit een combinatie van kennis, vaardigheden en life skills zich in een uitdagende en dynamische maatschappij staande kunnen houden en kunnen worden wie ze zijn! Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal. Begin bij jezelf, werk daarna goed samen en zorg goed voor jezelf staan centraal.

De kinderen leren 21ste-eeuwse vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. We werken in de hele school, van de opvang tot en met groep 8, met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten, die je overal in school terugvindt.