IMG_8992

Leer

Het is belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Daar zet IKC De Gaerde zich met grote deskundigheid en betrokkenheid voor in. De vakken taal, lezen en rekenen vormen een stevige basis. Daarnaast combineren we in de zaakvakken thematisch onderwijs met gevarieerde werkvormen, waardoor de leerlingen tot nieuwe inzichten komen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

Individuele kind

We besteden veel aandacht aan het kind als individu, maar ook aan het kind in de groep. Ieder kind werkt op eigen niveau en op eigen tempo met begeleiding van de leerkracht. Daarnaast zijn er groepsactiviteiten: het groepsproces is een wezenlijk onderdeel van het leren.

Onderwijs op niveau

Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren. We geven goede instructie en bieden de lesstof op verschillende niveaus aan. Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden krijgen extra instructie en begeleiding, maar dat geldt ook voor kinderen die de stof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben. We ondersteunen alle leerlingen waar nodig.

Rekenen, taal en lezen

Een stevige basis voor rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen is ons uitgangspunt. Vanuit de basisstof is er een zorgvuldig opgezette structuur. Hiermee bieden we onderwijs op maat aan de leerlingen, waardoor iedereen uitgedaagd wordt op zijn eigen niveau.