IMG_9100

Wat ons beweegt

IKC De Gaerde bereidt kinderen voor op de toekomst. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling door de eisen die de huidige maatschappij aan de kinderen stelt en het integreren van nieuwe inzichten op het gebied van lesgeven en didactiek.

Talentontwikkeling

Ons onderwijs is erop gericht de unieke talenten van ieder kind zo goed mogelijk te ontwikkelen. De basis hiervoor vormt het vertrouwen tussen kinderen en leerkrachten en het respect voor elkaar.

Ontdekken en onderzoeken

Kinderen willen begrijpen hoe de wereld om hen heen in elkaar steekt. Zij hebben de behoefte om in de wereld een samenhang te ontdekken en om die samenhang vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken.

Onderwijs van hoge kwaliteit

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het kwaliteitsbeleid en het leerlingvolgsysteem van de school zorgt voor een goede bewaking van de vorderingen van de leerlingen.

Onze kernwaarden

Op onze school koesteren wij een warme en open cultuur. Iedereen kan zichzelf zijn, omdat wij een veilige en inspirerende omgeving bieden.

De kernwaarden die de uitgangspunten vormen van ons onderwijs, gedrag en handelen zijn:

  • respect
  • plezier
  • vertrouwen
  • veiligheid

Wij vinden het van groot belang dat kinderen goed kunnen communiceren, verbaal, non-verbaal en schriftelijk.