Schoolmaatschappelijk werk van Schoolformaat

Bij wie kunt u terecht?

Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.

Wat bieden wij?

Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden. Het doel is om kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

Sinds oktober 2018 ben ik, Diana van Velzen, als school maatschappelijk werker verbonden aan IKC De Gaerde.

Werkwijze

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik direct contact met de intern begeleider en onderwijzend personeel.
Ik kan uw kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd contact met u op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De hulp is kortdurend en kan bestaan uit:

·Individuele begeleiding van het kind

·Ondersteuning aan de ouders bij problemen rondom het kind

·Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie

Regelmatig zal er een nieuwsbrief vanuit het school maatschappelijk werk worden gestuurd met onderwerpen die u als opvoeder zouden kunnen interesseren.

Op donderdagochtend ben ik aanwezig op De Gaerde.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Diana van Velzen
06 46179205
werkdagen: ma-di-do (m.u.v. schoolvakanties)
d.vanvelzen@schoolformaat.nl