IMG_8694

Opvang

gro-up staat voor meer groeikansen voor meer kinderen. gro-up biedt kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, buurtwerk. gro-up zet zich elke dag in voor meer groeikansen voor kinderen van alle leeftijden. Samen met gezin, buurt en alle betrokken partners. ‘gro-up’ is hét aanspreekpunt voor ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, buurtbewoners, gemeentes en andere hulpverlenende instanties.

Kom spelen, ontdekken en groeien in onze vrolijke, vertrouwde kinderopvang. gro-up is je veilige vangnet en stoere trampoline tegelijk. We laten kinderen opveren, verder kijken en verder komen. Wat zie je, wat kun je, waar heb je zin in, wat zijn je talenten? Hier kun je spelen, beleven en ontdekken. Hier haal je het mooiste uit jezelf.

Kinderdagverblijf IKC De Gaerde

Voor het eerst echt van huis. Een kinderdagverblijf is voor veel kinderen en ouders een hele stap. gro-up zorgt voor een veilige, zorgzame en speelse omgeving. Kinderen, van 6 weken oud tot ze naar de basisschool gaan, kunnen hier onbekommerd met elkaar ontdekken, groeien en spelen.

Peuteropvang IKC De Gaerde (Speeltaalhuis)

De peuteropvang van gro-up is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Onze peuteropvang is meer dan alleen opvang. Kinderen spelen en maken plezier met andere kinderen. En dat is ontzettend goed voor hun ontwikkeling. Al spelend besteden we aandacht aan taal en rekenen. Zo krijgt je kind het juiste opstapje naar de basisschool.Op de peuteropvang ofwel speeltaalhuis werken twee vaste gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Voor jouw peuter is er dus altijd een vast gezicht op de groep.

Buitenschoolse opvang (BSO) IKC De Gaerde

gro-up kinderopvang en school werken samen om kinderen van 0 tot 13 meer groeiruimte en meer kansen te geven. Acht jaar of ouder? En wil je kind meer vrijheid? Dat kan! Onze KIDSclub biedt dat. Speciaal voor de oudste kinderen van de basisschool maakt de KIDSclub een programma met meer uitdaging en meer vrijheid. Maar nog altijd onder de professionele begeleiding van gro-up.

gro-up - groei je mee?

Inschrijven, een rondleiding aanvragen of meer informatie over de mogelijkheden van kinderopvang? Kijk op www.gro-up.nl.