IMG_8660

Integraal kindcentrum

Zoek je goede kinderopvang en/of een basisschool waar je zoon of dochter zich snel thuis voelt? Wij heten je van harte welkom op IKC De Gaerde en vertellen je graag alles over wat ons bijzonder maakt.

Doorgaande ontwikkeling

IKC De Gaerde is een modern integraal kindcentrum (IKC) in de wijk Seghwaert in Zoetermeer. We zorgen voor een natuurlijke overgang tussen kinderopvang en basisonderwijs. Wij vormen één team en hebben één visie op de wijze waarop kinderen spelen, zich ontwikkelen en leren.

The Leader in Me

Ons kindcentrum werkt vanuit het concept ‘The Leader in Me’ met oog voor talent en betrokkenheid. Al vanaf de peuter- en kleutergroepen leren de kinderen de ‘7 gewoonten’ die de basis vormen voor hun succes op school en in de maatschappij. Jonge kinderen leren vooral door te spelen en te ontdekken, want dat is essentieel in de ontwikkeling. Ook in de naschoolse opvang werken we vanuit dezelfde principes.

Kwalitatief goed basisonderwijs

Onze openbare basisschool biedt kinderen kwalitatief goed onderwijs. Ze ontdekken er hun talenten, leren samenwerken en ontwikkelen zelfvertrouwen. Ons motto is dan ook: vol vertrouwen de wereld tegemoet!

De school is een fijne en veilige omgeving waar leerkrachten, kinderen én ouders zich thuis voelen. Door de kleine klassen en het veilige pedagogisch klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen. We leren in de lokalen, op het leerplein, in de keuken waar we met elkaar koken en op het podium voor dans en muziek.

Open en toegankelijk

In ons lichte, moderne gebouw hebben we een speeltaalhuis voor kinderen van 2 tot 4 jaar en de buitenschoolse opvang, waar je kind voor en na schooltijd terecht kan.

Het IKC is 52 weken per jaar open van 7.15 tot 18.30 uur.

YHS_0996
YHS_1176
YHS_1165

Onderwijs

IKC De Gaerde bereidt kinderen voor op de toekomst. Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling door de eisen die de huidige maatschappij aan de kinderen stelt en het integreren van nieuwe inzichten op het gebied van lesgeven en didactiek.

Opvang

gro-up staat voor meer groeikansen voor meer kinderen. gro-up biedt kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, buurtwerk. gro-up zet zich elke dag in voor meer groeikansen voor kinderen van alle leeftijden.

YHS_0992