IMG_8807

Sociale vaardigheden

Bij ons op school is iedereen belangrijk, ieder kind draagt bij op zijn of haar manier. Door de kleine klassen en het veilige pedagogische klimaat kan elk kind zichzelf zijn en zich op een unieke manier ontwikkelen.

Om je plek te vinden in de maatschappij zijn veel sociale vaardigheden nodig. Wij leren de kinderen om te gaan met eigen gevoelens en zich in te leven in hoe andere mensen denken en voelen, zodat ze zich bewuster worden van het sociale handelen. Bijvoorbeeld: hoe los je een conflict op, hoe ga je om met anderen, en hoe gedraag je je ten opzichte van de mensen om je heen? Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. Voor dit onderdeel gebruiken we de methode Kwink.

Kwink

Kwink is onze onlinemethode voor sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink vernieuwt ieder jaar de lessen en is altijd actueel. Met behulp van Kwink leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. We oefenen hiermee de sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep belangrijk. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin pesten direct wordt aangepakt. Daar zorgen we dan ook voor.